Muziekschool

Muziekschool Rhapsody

Prins Bernhardlaan 2.. 3901 CC Veenendaal. Tel.: 0318 - 511322

Cursusjaar 2018 - 2019

Muziekschool Rhapsody is een particulier initiatief van een aantal jonge afgestudeerde musici. Wij geven kwalitatief hoogwaardige lessen voor een betaalbare prijs. Bij Muziekcentrum Rhapsody is bovendien alle nodige bladmuziek en ook een groot deel van de instrumenten verkrijgbaar. Wij hopen, dat ons lessenpakket zich in de toekomst uitbreidt, zodat we aan zoveel mogelijk wensen tegemoet kunnen komen.

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen, of deze af te geven in de winkel. Tevens is een legitimatie vereist voor leerlingen onder de 21 jaar. (Vereisten van de Belastingdienst)

Tarieven muzieklessen per cursusblok van 5 maanden
(september t/m januari - februari t/m juni)

                 t/m 21 jaar                  vanaf 21 jaar -
                                                         21 % btw.
Individuele les 30 min          €. 290,-                 €. 350,-
1 x per 14 dagen les 30 min          €. 200,-                 €. 230,-
1 x per 14 dagen les 45 min          €. 250,-                 €. 310,-
groepsles 2-3 pers. 40 min          €. 220,-                 €. 255,-
groepsles 4-5 pers. 60 min          €. 220,-                 €. 255,-
   
   
   
Bijzondere dagen 2018-2019  
   
Herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018
St. Nicolaasavond 05-12-2018 / Na 18:00 uur is er geen les
Kerstvakantie 22-12-2018 t/m 06-01-2019
1e Voorspeelavond nog niet bekend / Op deze dag is er geen les
Voorjaarsvakantie
Goedevrijdag

25-02-2019 t/m 03-03-2019
19 april 2019 na 18:00 uur

2e Paasdag 22-4-2019
Koningsdag 27-4-2019
Meivakantie 27-04-2019 t/m  5-05-2019
Hemelvaartsdag 30-5-2019
2e Pinksterdag 10-6-2019
2e Voorspeelavond 18-05-2019 / Op deze dag is er geen les
Zomervakantie 01-07-2019 t/m 31-08-2019

Inschrijving / Opzegging

  • Elke inschrijving wordt automatisch verlengd, tenzij tijdig schriftelijk wordt opgezegd.
  • Er geldt een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand.
  • Twee keer per cursusjaar kunt u stoppen met het volgen van de cursus.
  • Dit doet u door schriftelijk op te zeggen vóór 1 januari of vóór 1 juni.
  • Wij verzoeken u, uw naam, instrument, docent en lestijd te vermelden.
  • De opzegtermijn is voor ons een noodzaak, daarom verzoeken wij u dringend hiermee rekening te houden.
  • Bij te late opzegging wordt het lesgeld voor de volgende periode in rekening gebracht.